Тариф "РІЧНИЙ" 10,80 грн. за 1 куб.м. (з ПДВ, без вартості послуги доставки)

Ціна на серпень з 01.08.2021р.  10,80 грн. за 1 куб.м. (з ПДВ, без вартості послуги доставки)

 

Архів цін:

Ціна на липень з 01.06.2021р.  10,80 грн. за 1 куб.м.

Ціна на червень з 01.06.2021р.  10,80 грн. за 1 куб.м. 

Ціна на травень з 01.05.2021р.  10,80 грн. за 1 куб.м. 

Ціна на квітень з 01.04.2021р.  6,99 грн. за 1 куб.м. 

Ціна на березень з 01.03.2021р.  6,99 грн. за 1 куб.м. 

Ціна на лютий з 01.02.2021р.  6,99 грн. за 1 куб.м. 

Ціна на січень з 01.01.2021р.  10,80 грн. за 1 куб.м. 

 

Додаток

до Типового договору постачання природного

газу побутовим споживачам

(пункт 1.3 розділу І)

Постачальнику: _______ТОВ «РОВЄР»______

                                   (назва Постачальника)

Споживач: __________________________________________________________

                                         (П.І.Б. та ідентифікаційний номер (за наявності))

______________________________________________________________________

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам

Ознайомившись з умовами Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2500 (далі – Договір), на офіційному сайті НКРЕКП, сайті Постачальника в мережі Інтернет за адресою: http: www.rovergaz.com.ua, приєднуюсь до умов Договору з такими нижченаведеними персоніфікованими даними.

Персоніфіковані дані Споживача:

1

Вид об'єкта (приватний будинок, квартира, комунальна квартира, літня кухня тощо)

2

Адреса об’єкта

Поштовий індекс

Область

Район

Населений пункт

Адреса

3

Найменування Оператора ГРМ, з яким Споживач уклав договір розподілу природного газу

4

ЕІС-код, присвоєний Оператором ГРМ згідно з вимогами Кодексу газорозподільних систем

5

Номер мобільного телефону

6

E-mail (електронна адреса)

Також цим підтверджую, що не маю простроченої заборгованості за спожитий природний газ перед попереднім постачальником та усвідомлюю невідворотність відповідальності, визначеної цивільним та кримінальним законодавством, у разі надання недостовірної інформації.

_________________
(дата)

___________________
(особистий підпис)

___________________________
(ПІБ Споживача)

За Договором розрахунок Cпоживача за природний газ здійснюється*:

На підставі даних Оператора ГРМ про об’єм (обсяг) газу, визначений за договором розподілу природного газу, за підсумками місяця

(так/ні)

(підпис Споживача, який

підтверджує його згоду)

За плановою величиною середньомісячного споживання природного газу на рівні**

_________________
(в опалювальний період)

________________
(у міжопалювальний період)

____________________
(підпис Споживача, який

підтверджує його згоду)

____________
* Необхідно обрати лише один з варіантів.

** Постачальник зобов’язується не рідше одного разу на шість місяців здійснювати звіряння фактичного об’єму (обсягу) газу за даними Оператора ГРМ та здійснювати відповідний перерахунок Споживачу.

Спосіб оплати за цим Договором:

За квитанціями розрахункової книжки Постачальника

(так/ні)

(підпис Споживача, який

підтверджує його згоду)

За платіжними документами (рахунками), які виписує Постачальник

_____________
(так/ні)

____________________
(підпис Споживача, який

підтверджує його згоду)

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

__________________
(дата)

_________________________
(особистий підпис)

__________________________
(П.І.Б. Споживача)

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

Примітки:

1. За наявності іншого співвласника об’єкта Споживача або за відсутності у Споживача документа, яким власник (співвласник) об’єкта уповноважує його на укладання Договору, заява-приєднання додатково має містити погоджувальний підпис такого власника (співвласника).

2. Якщо Постачальником є суб’єкт господарювання, на якого відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" покладені спеціальні обов’язки із постачання природного газу побутовим споживачам, заява-приєднання має містити нижченаведену інформацію:

Порядковий номер

Прізвище, ім'я
та по батькові пільговика

Розмір пільги

Підтвердний документ

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016, № 1080 від 10.06.2020}

Для власників приміщень:
• заява-приєднання
• паспорт, ІПН
• документ, яким визначено право власності чи користування на об'єкт
Для довірених осіб:
• заява-приєднання
• довіреність
• паспорт, ІПН
• копія паспорта та ІПН власника
• документ, яким визначено право власності чи користування на об'єкт

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Постанова НКРЕКП 30.09.2015 № 2500

 

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1386/27831

 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

 

 постачання природного газу побутовим споживачам

 

 

 

І. Загальні положення

 

1.1. Цей Типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам (далі - Договір) є публічним і регламентує порядок та умови постачання природного газу Споживачу як товарної продукції Постачальником.

 

1.2. Умови цього Договору розроблені відповідно до Закону України "Про ринок природного газу" та Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2496 (далі - Правила постачання), та є однаковими для всіх побутових споживачів України.

 

1.3. Цей Договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням вимог статей 633634641642 Цивільного кодексу України на невизначений строк у порядку, передбаченому Правилами постачання.

 

Фактом укладення цього Договору є включення Постачальником Споживача до свого Реєстру споживачів постачальника на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи на підставі заяви-приєднання, поданої Споживачем в установленому законодавством порядку.

 

1.4. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають такі значення:

 

ЕІС-код - персональний код ідентифікації Споживача як суб’єкта ринку природного газу, присвоєний йому в установленому порядку Оператором ГРМ, до газових мереж якого підключений об’єкт Споживача;

 

заява-приєднання - письмова заява-приєднання до умов Договору, складена Споживачем відповідно до вимог Договору за формою, наведеною в додатку до цього Договору, що містить персоніфіковані дані щодо Споживача та є невід’ємною частиною Договору;

 

Оператор ГРМ - оператор газорозподільної системи, до газових мереж якого підключений об’єкт Споживача;

 

особистий кабінет - особиста веб-сторінка Споживача на веб-сайті Постачальника, що містить персоніфіковані дані Споживача, статистичні дані про ціни та нарахування і сплату за Договором та іншу інформацію, пов’язану з виконанням Договору;

 

персоніфіковані дані - персоніфіковані дані щодо Споживача (П.І.Б., ЕІС-код, види та способи розрахунку тощо), визначені в заяві-приєднанні, які є достатніми для проведення розрахунків за природний газ;

 

Постачальник - суб’єкт господарювання в особі

Товариство з обмеженою відповідальністю «РОВЄР»,
(найменування Постачальника)

 

що здійснює діяльність з постачання природного газу на підставі ліцензії від 18.04.2017 року, виданої відповідно Постанови НКРЕКП №513 від 18.04.2017р.;

 

сайт Постачальника (сайт) - веб-сайт Постачальника в мережі Інтернет, що визначений в заяві-приєднанні, який містить чинну редакцію Договору та Правил постачання, а також загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки Постачальника та Споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між Постачальником та Споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з Постачальником та іншу необхідну інформацію;

 

Споживач - фізична особа, об’єкт якої фізично підключений до газорозподільної системи Оператора ГРМ.

 

Інші терміни, що не визначені в цьому Договорі, мають значення, передбачені Законом України "Про ринок природного газу" та Правилами постачання.

 

Надалі за текстом цього Договору Постачальник та Споживач, коли вживаються окремо, іменуються - Сторона, коли спільно - Сторони.