Заява-приєднання до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам

Додаток

до Типового договору постачання природного

газу побутовим споживачам

(пункт 1.3 розділу І)

Постачальнику: _______ТОВ «РОВЄР»______

                                   (назва Постачальника)

Споживач: __________________________________________________________

                                         (П.І.Б. та ідентифікаційний номер (за наявності))

______________________________________________________________________

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам

Ознайомившись з умовами Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2500 (далі – Договір), на офіційному сайті НКРЕКП, сайті Постачальника в мережі Інтернет за адресою: http: www.rovergaz.com.ua, приєднуюсь до умов Договору з такими нижченаведеними персоніфікованими даними.

Персоніфіковані дані Споживача:

1

Вид об'єкта (приватний будинок, квартира, комунальна квартира, літня кухня тощо)

2

Адреса об’єкта

Поштовий індекс

Область

Район

Населений пункт

Адреса

3

Найменування Оператора ГРМ, з яким Споживач уклав договір розподілу природного газу

4

ЕІС-код, присвоєний Оператором ГРМ згідно з вимогами Кодексу газорозподільних систем

5

Номер мобільного телефону

6

E-mail (електронна адреса)

Також цим підтверджую, що не маю простроченої заборгованості за спожитий природний газ перед попереднім постачальником та усвідомлюю невідворотність відповідальності, визначеної цивільним та кримінальним законодавством, у разі надання недостовірної інформації.

_________________
(дата)

___________________
(особистий підпис)

___________________________
(ПІБ Споживача)

За Договором розрахунок Cпоживача за природний газ здійснюється*:

На підставі даних Оператора ГРМ про об’єм (обсяг) газу, визначений за договором розподілу природного газу, за підсумками місяця

(так/ні)

(підпис Споживача, який

підтверджує його згоду)

За плановою величиною середньомісячного споживання природного газу на рівні**

_________________
(в опалювальний період)

________________
(у міжопалювальний період)

____________________
(підпис Споживача, який

підтверджує його згоду)

____________
* Необхідно обрати лише один з варіантів.

** Постачальник зобов’язується не рідше одного разу на шість місяців здійснювати звіряння фактичного об’єму (обсягу) газу за даними Оператора ГРМ та здійснювати відповідний перерахунок Споживачу.

Спосіб оплати за цим Договором:

За квитанціями розрахункової книжки Постачальника

(так/ні)

(підпис Споживача, який

підтверджує його згоду)

За платіжними документами (рахунками), які виписує Постачальник

_____________
(так/ні)

____________________
(підпис Споживача, який

підтверджує його згоду)

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

__________________
(дата)

_________________________
(особистий підпис)

__________________________
(П.І.Б. Споживача)

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

Примітки:

1. За наявності іншого співвласника об’єкта Споживача або за відсутності у Споживача документа, яким власник (співвласник) об’єкта уповноважує його на укладання Договору, заява-приєднання додатково має містити погоджувальний підпис такого власника (співвласника).

2. Якщо Постачальником є суб’єкт господарювання, на якого відповідно до статті 11 Закону України "Про ринок природного газу" покладені спеціальні обов’язки із постачання природного газу побутовим споживачам, заява-приєднання має містити нижченаведену інформацію:

Порядковий номер

Прізвище, ім'я
та по батькові пільговика

Розмір пільги

Підтвердний документ

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016, № 1080 від 10.06.2020}